Bekkelaget Vann AS
 BEVAS
 Bekkelaget Renseanlegg
 Natur og miljø
 Renseprosessene
 Slambruk
 "Dråpen"
 Omvisninger
 Linker
 Kontakt oss
 Administrasjon
 

KONTAKT OSS

Bekkelaget Vann AS

Ormsundveien 5

0198 Oslo

Tlf.:   23 38 63 00

Fax:   23 38 63 01

E-post: info@bvas.no

Vakttelefon utenom arbeidstid: 98 28 99 17 

 

Slik finner du frem til oss:

Buss 81 eller 83 fra ”Nationalteateret” eller ”Jernbanetorget” til ”Nedre Bekkelaget”.

Buss 85 fra ”Jernbanetorget” til ”Ormsundbakken”.

Med bil fra:

Oslo: E18 - Mosseveien . Første avkjøring til høyre etter bomstasjon på Mosseveien, mot "Malmøya/Ormøya"

Syd: E18 - Mosseveien. Avkjøring mot "Malmøya/Ormøya", rett etter Shell stasjon.

Deretter for begge ca 50m, så første avkjøring til høyre før innsnevring/bussholdeplass. Skiltet Bekkelaget RA

Kart

Bekkelaget Vann AS