Bekkelaget Vann AS
 BEVAS
 Bekkelaget Renseanlegg
 Natur og miljø
 Renseprosessene
 Slambruk
 "Dråpen"
 Omvisninger
 Linker
 Kontakt oss
 Administrasjon
 

Omvisninger 

Hvert år har vi mellom 700-900 besøkende på Bekkelaget renseanlegg. Dette er i hovedsak skoleklasser eller grupper fra ulike høyskoler, men det er også anledning for andre å ta seg en tur. Hvert år arrangeres samtidsmusikkfestivalen Ultima i september-oktober, og de senere år har det vært omvisninger på Bekkelaget renseanlegg knyttet til denne festivalen

Bekkelaget Vann AS