Bekkelaget Vann AS
 BEVAS
 Hovedsiden
 Informasjon om oss
 Årsrapport
 Bekkelaget Renseanlegg
 Natur og miljø
 Renseprosessene
 Slambruk
 "Dråpen"
 Omvisninger
 Linker
 Kontakt oss
 Administrasjon
 
BEVAS | Hovedsiden 
    

Velkommen til Bekkelaget Vann AS!

 

Bekkelaget renseanlegg sto ferdig i 2001. Anlegget er et moderne, biologisk avløpsrenseanlegg med nitrogenfjerning. Renseanlegget er Norges nest største avløpsanlegg, og renser avløp for ca 310.000 personer bosatt i Oslo øst. Også noe av avløpet fra kommunene Oppegård og Nittedal renses på Bekkelaget RA. Renseanlegget er en forutsetning for at Indre Oslofjord skal kunne brukes til bading, båtliv og fiske. Anlegget kan behandle opptill 4000 l/sek, og på årsbasis behandler anlegget ca. 50 millioner kubikkmeter (femti milliarder liter) avløpsvann.

Bekkelaget renseanlegg (BRA) eies av Oslo kommune, men drives av en privat driftsoperatør; Bekkelaget Vann AS (BEVAS).

Det pågår nå en storstilt utvidelse av Bekkelaget renseanlegg. Det utvide anlegget vil etter planen være i drift ved årsskiftet 2020-2021 og da ha dobbelt så stor kapasitet som i dag. Anlegget vil da være rustet til å håndtere mer avløp fra en voksende befolkning, og bedre kunne håndtere perioder med store nedbørsmengder.

 

I anleggsperioden vil støy og andre forhold dessverre kunne oppstå. Henvendelser vedrørende dette ber vi rettet til prosjektet, se ubra.no event vakttelefon: 23437900

 

 

 

Følg oss på Facebook:
www.facebook.com/BekkelagetRenseanlegg

instagram  

 

Bekkelaget Vann AS